Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

Yerel Yönetimler İçin Sosyolojik Master Plan Hazırlama Rehberi

Sosyoloji ve planlama dendiğinde, ilk akla gelen kavramlardan biri genellikle “toplum mühendisliği” olmaktadır. Fakat Yerel Yönetimler İçin Sosyolojik Master Plan Hazırlama Rehberi’nin tam olarak yapmaya çalıştığı şey, fiziksel planlamanın bazen doğrudan bazense dolaylı bir biçimde sahip olduğu “toplumsalı inşa” etme arzusunun dışına çıkarak katılımcı bir perspektifle, kentte yaşayanların toplumsal ve mekânsal sorunlar üzerinde birlikte konuştuğu bir zemini inşa etmektir. Diğer bir deyişle, bu rehberin bir “toplum mühendisliği” arzusu ile değil, katılımcı bir perspektifi geliştirme çabasıyla ortaya çıktığı söylenebilir.

Kentlere yönelik fiziksel ve toplumsal müdahalelerin arttığı günümüzde, sosyolojik bir perspektifle ve katılımcı bir anlayışla mekâna ve mekândaki sosyal ilişkilere odaklanılmasına ihtiyaç bulunduğu aşikârdır.

Diğer Yayınlar