Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

Şehir ve Düşünce Sayı 13

Bu Sayıdaki Yazılar ve Yazarları

Osmanlıda Şehir: Vakıf ve Sosyal Hayat

Dr. Öğrt. Üyesi Ali Cançelik

Üniformalı Kentler Kimlikli Şehirler

Metin Önal Mengüşoğlu

Bir Şehri Koruyan Kelimeler

Cihan Aktaş

Kentsel Mekanın Sürdürülebilir Gelişimi ve Gençlerin Siyasal Katılımı: Türkiye’de Kent Konseyleri, Gençlik Meclisleri Üzerine Bir Değerlendirme

Ahmet Büyükgümüş

Postmodern İdare Biçiminde Uzlaştırıcı Bir Aktör Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının Kentsel planlama Sürecine Dahil Edilmesi

Arş. Gör. Yunus Çolak

Sivil Toplum Perspektifinden Osmanlı Şehir Sistemi ve Vakıflar

Dr. Görgün Özcan

Çizgi

Hasan Aycın

Dosya Toplantısı – Şehir ve Sivil Toplum Üzerine Düşünceler

Erol Özvar, Mazhar Bağlı, Bilal Erdoğan, M. Tevfik Göksu, Murat Şentürk, Hasan Taşçı

Vatandaş İle Kamu Kurumları Arasındaki Köprü: Sivil Toplum Kuruluşları

Prof. Dr. Yüksel Demirkaya

Kentin Yeni Sivil Aktörleri İstanbul’daki Suriyeli Dernekler

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel

Şiir

Hüseyin Atlansoy

Sürdürülebilir Şehirler İçin Tasarım Araçlarının Asıl Uygulayıcıları: Sivil Toplum ve Gönüllüler

Prof. Dr. Saffet Erdoğan – Prof. Dr. Recep Aslan

Belediyelerde Sosyo-Kültürel Hizmetlerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

Mesut Dündar

Şerif Mardin’in Sivil Toplum Düşüncesi Bağlamında Osmanlıda Mahallenin Önemi

Doç. Dr. Rasim Akpınar – Dr. Öğr. Üyesi İsmail Başaran

Röportaj: Majd Mashharawi

Cihan Aktaş

Diğer Yayınlar