Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

Müzik İstanbul

Medeniyetlerin temel yerleşim birimi olan şehirler, kendine has bir âhenge sahiptir. Bir şehri diğer şehirlerden ayıran kendine has sesi, mimarisi, rengi, kokusu, müziği, lezzeti; bunların bütünlüğünde ortaya çıkan ortak zevki, estetiği, düşünüşü, kültürü hatta kişilik ve insanî yapısı vardır. Şehirlerde olduğu gibi tüm kâinat uyumlu sesler veren bir birlik durumundadır. Müzik, kâinattaki bu düzen ve âhengin yansıması ve ifâdesidir.

Müzik İstanbul, yeryüzünün en güzel ve kurşun kubbeli biricik şehrini dinlemiş, görmüş, koklamış, tatmış, adımlamış, yani İstanbul’u yaşamışların İstanbullulara armağan ettiği kültür mirasını ve müzik armonisini anlatmaktadır. Kitap, bestekârlarını ve güftekârların eserlerini, mûsikî tarihimize yön veren enstrümanlarını tanıtan kıymetli bir eser. Her sayfasında İstanbul’un müzik tarihinde kendinizi bulacağınız, günümüzde sokak veya mekânlara isimleri verilen sanatkârlarımızın farkına varacak ve müzik kültürümüzle bir kez daha gurur duyacaksınız.

İÇİNDEKİLER 

1.TARİH

İstanbul ve Türk Mûsikîsi

Neyzen, Doç. Dr. Süleyman Erguner

Bir Fasılseverin Fasıl Mûsikîsi Üstüne Notları

Bülent Aksoy

İstanbul’un Çokkültürlü Müzik Sahnesi

Doç. Dr. Uğur Zeynep Güven

 

2.TEORİ VE EĞİTİM

İstanbul’da Müzik Teorisi Çalışmaları: Önde Gelen Teorisyenler ve Eserleri

Prof. Dr. Okan Murat Öztürk

Payitahttan 21. Yüzyıl Metropolüne İstanbul ve Müzik Eğitimi

Doç. Dr. Elif Damla Yavuz

Kadıköy’den Üsküdar’a Darülfeyz-i Mûsikî

Hüseyin Kıyak

 

3.BESTEKÂRLAR VE GÜFTEKÂRLAR

Bir İstanbul Çocuğunun Kısa Biyografisi: İsmail Dede Efendi (1778-1846)

Prof. Dr. Cem Behar

İstanbul’un Kadın Bestecileri

Prof. Dr. Ali Ergur

“Gölgeler”deki Renklerde ve Seslerde Yaşayan Şâir: Mehmet Âkif Ersoy

Doç. Dr. Bilen Işıktaş

20. Yüzyılın İlk Yarısında İstanbul’daki Bestekâr Neyzenler

Prof. Dr. Ali Tüfekçi

 

4.SAZLAR VE SÂZENDELER

İstanbul’un Sazları

Fikret E. Karakaya

İstanbul ve Tanbur Osmanlı/Türk Müziği’nin Oluşumu ve Gelişimi

Özata Ayan

İstanbul Lâvtası

Prof. Enver Mete Aslan

Kemanın Osmanlı’daki Serüveni ve 19. Yüzyılda İstanbul’u Ziyâret Eden Avrupalı Kemancılar

Prof. Dr. Cihat Aşkın

İstanbul’da Klasik Gitar

Prof. Dr. Hande Cangökce

İstanbul’da Arp Sanatı

Meriç Dönük Topakoğlu

 

5.HALK MÜZİĞİ

Türkülerini Düşünüyorum İstanbul’un

Dr. Süleyman Şenel

İstanbul’da Semâî Kahveleri ve Meydan Şâirleri

Osman Cemal Kaygılı

İstanbul’un Bilinmeyen Türküleri

Celal Volkan Kaya

 

6.DİNÎ VE TASAVVUFÎ MÜZIK

17.Yüzyılda İstanbul’da Toplumsal Bir Krizin Müzik ve Semâya Müdahalesi

Prof. Dr. Namık Sinan Turan

İstanbul Mâbedlerindeki Müzikal Tınılar

Prof. Dr. M. Safa Yeprem

İstanbul Mevlevîhâneleri’nde Müzik

Refik Hakan Talu

20.Yüzyıl İstanbul’unda Cami Mûsikîsi Formlarından Kur’ân Tilâveti ve İcrâcıları

Doç. Dr. Mehmet Öncel

İstanbul ve Ezan

Uğur Alkan

 

7. AVRUPA MÜZİĞİ

Doğunun Başkentinde Batı Müziği

Prof. Dr. Evren Kutlay

İstanbul’un Yitik Operası: Naum Tiyatrosu

Dr. Emre Aracı

Eski İstanbul’un Müzik Yayıncıları

Prof. Dr. A. Bülent Alaner

İstanbul’un Çoksesli Şarkısı “İstanbul Şehir Orkestrası”

Ersin Antep

İstanbul’da Çağdaş Müzik

Dr. Nihan Tahtaişleyen

 

8. POPÜLER MÜZİK

İstanbul’un Tangoları Tangoların İstanbul’u

Prof. Dr. Ertuğrul Sevsay

İstanbul Kantosu

Cemal Ünlü

Yeni Çıkan Şarkılar

Gökhan Akçura

Tatavla ve Havaları

Hüseyin Irmak

Kâğıthâne Şarkıları

Hüseyin Irmak

Türkiye’de Caz Tarihi İstanbul’la Başlar

Feridun Ertaşkan

Diğer Yayınlar