Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

Herkes İçin Dost Kentler

Birleşmiş Milletler (UN-Habitat) tarafından 1949 tarih ve 7217 sayı ile yayınladığı “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ne göre; Herkes, ırk, renk, cinsiyet, yaş, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin eşittir ve bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilmelidir. Birleşmiş Milletler ile birlikte diğer bütün uluslararası kuruluşların (UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü WHO vb.) ortak çabası “Herkes için Güvenli ve Dost Kentler”in planlanması ve yönetimidir.

Bu ana gerekçelere temellenen “Herkes için Dost Kentler” atölyesi de özellikle yerel yönetimler düzleminde dost kent olabilme ortak kurgusunu tartışmayı amaçlamıştır. Atölye sürecinde Esenler Belediyesi, Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi organizasyonunda belediyenin yetkili tüm birimlerinin, halkın ve çocukların katılımıyla alt atölyeler düzenlenmiştir. “Sokak Dedektifleri” ESTİM ile; “Mahallemi Fotoğraflıyorum” ve “Çocuk Gözüyle Esenler” Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi ile; “Yerel Yöneticiler Gözünden Çocuk” ve “Muhtarlar ve Çocuklarla Çocuk ve Yerel Yönetim İlişkisi” mahalle muhtarları ve Bilgi Evleri ile; “Esenlerde Engelsiz Tasarım” Çocuk Sokağı ve Bilgi Evleri ile; “Yaşlı Dostu Esenler” Dede Torun Merkezi ve Dörtyol Meydanı’ndaki katılımcılar ile; “Kadın Dostu Esenler” Kadın Eğitim Merkezi ile; “Esenler ve Sokak Hayvanları” Dijital Kütüphane ve kapalı cadde-Dörtyol Meydan katılımcıları ile birlikte katılımcı bir süreçte yapılmıştır.

Diğer Yayınlar