Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Feridun Kandemir

Yağmur Yayınları

Fahrettin Paşa’nın Medine Müdâfaası

Birinci Dünya Savaşı’nda Türklerin Çanakkale’de gösterdikleri kahramanlık destanının bir benzeri de Hicaz’da kutsal toprakların müdafaasında yaşanmıştır. Mondros Mütarekesi (1918) ile Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayan güçlerin ve yandaşlarının karşısında Fahreddin (Türkkan) Paşa ve kumandasındaki kahraman Türk askeri, mütareke şartlarını ve Osmanlı Sarayı’nın emirlerini hiçe sayarak bu toprakları hiçbir karşılık beklemeden dinlerine ve peygamberlerine olan engin sevgi ve saygı ile savunmuşlardır. Türk Askeri’nin bu büyük zaferi, kumandanından erine kadar vatan ve Allah yolunda; Onun yüce peygamberini ve mukaddes topraklarını savunmadaki kahramanlıklarının destanını bu eserde bir roman heyecanı ile okuyacaksınız. Fahreddin Paşa’nın hatıraları, oğulları Selim ve Orhan Paşa’nın bu esere katkıları, Sadrazam Talat Paşa’ya yazılan mektupların ve Osmanlı İmparatorluk sarayı ile İngiliz ve Fransız kumandanlıklarının tarihi belge niteliğindeki yazıları ilk defa bu kitapta açıklanmaktadır.

Diğer Şehir Kitapları