Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Eklenme tarihi 13 Ekim 2022

Kentsel Dönüşüm Sempozyumu

Kentler karmaşık, çok faktörlü, yaşayan, gelişen ve dinamik bir yapıları olan yerleşim birimleridir. Bu dinamik yapıları nedeniyle de kuruldukları günden bu yana sürekli değişim içinde olmuşlardır. Kentlerin bu değişen yapılarına paralel olarak kentsel yerleşimlere ilişkin soru ve sorunlar da zaman içinde değişim göstermiştir.

Nitekim son yıllara kadar yerleşimlere ilişkin çalışmalarda kent yapısı ve fonksiyonları üzerine yoğunlaşılırken; günümüzde küreselleşmenin, afetlerin ve iklim değişikliğinin kentler üzerindeki etkileri, kentsel mekân ve kentli sorunları gibi konular irdelenmektedir.

BİR GELİŞİM ZEMİNİ OLARAK KENT

Kuşkusuz değişen süreçlerle beraber, bu sorunların çözümüne yönelik yaklaşımlar da farklılaşmaktadır. Nüfus ve kentte yaşama eğiliminin artışı şehir içi ve yakın çevresinde yerleşime açılabilecek alanların giderek daralması, yeni alanlar yaratma konusundaki gerekliliği belirgin hale getirmiştir. Bu gerekliliğin ortaya çıkışı yerel yönetimleri ve şehir plancılarını kent içindeki çöküntü/gecekondu alanlarının planlı müdahalelerle yeniden kente kazandırılması seçeneğine yöneltmiştir. Kentsel dönüşüm olarak nitelendirdiğimiz bu yönelim, dönemin getirdiği yeni gerekçelerle sürekli geliştirilmesi gereken bir konu olarak çalışmalara zemin oluşturmaktadır.

YENİLİKÇİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ŞEHİRLER

Kentsel problemlerin kapsamlı çözümü için geliştirilen kentsel dönüşüm projeleri, son birkaç yılda pek çok kentimizde uygulanmış ve uygulanmaya devam etmektedir. Bu çalışmalara bir ufuk oluşturmak üzere Kentsel Dönüşüm Sempozyumu’nu yeni ortaklıklar kurmak, yenilikçi çözümler sergilemek, daha sürdürülebilir ve kapsayıcı şehirleri desteklemek için iş dünyası, yerel yönetimler, sivil toplum ve akademisyenleri bir araya getirerek gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU ETKİNLİK TAKVİMİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

Sempozyum Takvimi

8 Kasım 2022

Açılış ve Kokteyl: 09:30 – 11:00

I. Oturum: 11:00 – 12:30

Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir

 

II. Oturum: 11:00 – 12:30

Kentsel Dönüşüm ve Mimari

 

III. Oturum: 14:00 – 15:30

Kentsel Dönüşüm ve Toplum

 

IV. Oturum: 14:00 – 15:30

Kentsel Dönüşüm ve Ekonomi

 

V. Oturum: 16:00 – 17:30

Kentsel Dönüşüm Süreçleri ve Yönetişim

 

VI. Oturum: 16:00 – 17:30

Sürdürülebilirlik ve Çevre Bağlamında Kentsel Dönüşüm Süreçleri

Konuşmacılar

 • Murat KURUM – T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
 • Prof. Dr. Tamer YILMAZ – Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü
 • M. Tevfik GÖKSU- İBB AK Parti Grup Başkanvekili, Esenler Belediye Başkanı
 • Prof. Dr. Fatih TERZİ – İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama
 • Dr. İmdat AS – İstanbul Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacı
 • İsmail TÜZGEN – T.C. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Genel Müdür
 • Dr. Fatih GÜNDOĞAN – Streadlab Strateji ve Teknoloji, Genel Müdür
 • Zeliha ÖZEL MAZLUM – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yüksek Şehir Plancısı
 • Dr. Cemil ARSLAN – Marmara Belediyeler Birliği, Genel Sekreter
 • Doç. Dr. Kerem Yavuz ARSLANLI – İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama
 • Doç. Dr. Yusuf DİNÇ – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı
 • Didem ERTEK – T. C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müd., Daire Başkanı
 • Dr. Özgür SAYIN – Osmanel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
 • Dr. Ayça DOĞANER – İstanbul Ticaret Odası Meslek Komiteleri Müdürlüğü, Sektör Takip Birimi Yöneticisi
 • Prof. Dr. Ebru ERDÖNMEZ – İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Murat GÜL – İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Dekan
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali KILIÇ – Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
 • Doğu KAPTAN – Mimar, Atelye70
 • Ahmet YILMAZ – Mimar, Mi’mar Mimarlık Kurucu Ortak
 • Beyza GÜRDOĞAN – Mimar, Superpool Mimarlık
 • Prof. Dr. Mazhar BAĞLI – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 • Prof. Dr. Aynur ATMACA CAN – Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Prof. Dr. Mustafa ORÇAN – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 • Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL – Sakarya Üniversitesi, İletişim Fakültesi
 • Av. Ali YÜKSEL-  Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı, KENTSEV Yönetim Kurulu Üyesi
 • Dr. Hasan TAŞÇI – Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı
 • Vedad GÜRGEN – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü
 • Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ercan KIZILAY – Düzce Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Serkan Fıçıcı – Akşam Gazetesi Köşe Yazarı
 • Adil ŞENDEN – Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı, İnşaat Yüksek Mühendisi
 • Prof. Dr. İsmail KOYUNCU – İstanbul Teknik Üniversitesi, Rektör
 • Prof. Dr. Hatice AYATAÇ – İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü
 • Doç. Dr. Evren ERŞAHİN – İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Ahmet MUSLUOĞLU – Hochreiter TR Genel Müdürü, Bioenergie Derneği 2. Başkanı
 • Dr. Gültekin GÜLLÜ – Anadolu Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Bilim Kurulu

 • Prof. Dr. Mazhar BAĞLI – Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 • Prof. Dr. M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER – İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Aynur Atmaca CAN – Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü
 • Doç. Dr. Nurettin NEBATİ – T.C. Hazine ve Maliye Bakanı
 • Av. Özlem ZENGİN – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Tokat Milletvekili
 • Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK – İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 • Cihan AKTAŞ – Mimar-Yazar
 • Dr. Mahmut Zeki ERBAY – Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri
 • Dr. Cemil ARSLAN – MBB Genel Sekreteri
 • İhsan AKTAŞ – GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Yazar
 • Dr. Hasan TAŞÇI – Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı

Yürütme Kurulu

 • Dr. M. Cemil ARSLAN – MBB Genel Sekreteri
 • Dr. Hasan TAŞÇI – Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı
 • Esra Nur ALTUNDAĞ KILIÇ – Mimar
 • Tuğba ÖZTÜRK HARPUTLU – Çevre Yüksek Mühendisi

Sempozyum Yeri ve Zamanı

Şehrin yeniden inşası olarak kabul edilen kentsel dönüşüme dair tüm detayların konuşulacağı sempozyum 8 Kasım 2022 tarihlerinde, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Sempozyum konunun uzmanları tarafından toplamda 6 oturumda tamamlanacaktır.

Diğer Etkinlikler