ESGEV

Prof. Dr. Ümit Meriç Kadın ve Aile Eğitim Merkezi

Günümüzde yaşanan hızlı toplumsal ve teknolojik değişimler ve kentleşmenin getirdiği metropol yaşam tarzına adaptasyon, iç ve dış göçün aileler üzerinde yarattığı ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik etkilerle baş edebilme yöntemleri geliştirmek, aile yapısını güçlendirecek koruyucu, önleyici, tedavi edici ve geliştirici hizmetlerle sosyal destek sistemlerini harekete geçirerek, ilçede sağlıklı ve güçlü bir aile ve huzurlu toplum yapısı oluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.

 • Kadınlarda sağlıklı yaşam ve spor bilinci oluşturmak,
 • Kadınlarda bütçe yapma, para yönetimi ve tasarruf ile ilgili beceri ve farkındalık geliştirmek,
 • Muhacir kadınların, sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak,
 • Dini ve milli günler konusunda kadınlarda duyarlılık ve farkındalık geliştirmek,
 • Eğitimli kadının toplumsal alandaki dönüştürücü gücünü ortaya çıkarmak,
 • Güçlü bir aile yapısını oluşturmaya yönelik faaliyetler, eğitim ve seminerler düzenlemek.

MUTLU BİREY, MUTLU AİLE, HUZURLU TOPLUM

Ümit Meriç Kadın ve Aile Merkezimizde yapılan faaliyetler bir kadının toplumsal statüsünü yükseltmeyi hedefliyoruz. Milli ve manevi değerlere sahip, sorun değil, çözüm üreten, özgüven sahibi, sosyal, siyasi ve güncel olaylara hakim, yaşamın içerisinde aktif rol alan, bilimde ve sanatta söz sahibi, bilinçli bir kadın profili oluşturmaya yönelik çalışmalarımız;

 • Evlilik hazırlığı içerisinde olan bireylerin güçlü aileler kurmalarına destek olmak,
 • Evlilik öncesi bireyin kendisini tanımasına ve doğru eş seçimine yönlenmesine yardımcı olmak,
 • Evliliğin ilk yılında eşlerin birbirini tanıma dönemlerini doğru yönetebilmelerini sağlamak,
 • Eşler arası iletişimi ve bağı güçlendirmek,
 • İlk hamilelik ve ilk çocuk dönemini sağlıklı geçirme yöntemlerini göstermek,
 • Çocuk bakımı ve gelişimi konusunda ebeveynleri bilinçlendirmek,
 • Kadınlarda annelik rolünü etkinleştirmek,
 • Kadınların kendilerine olan özgüvenlerini artırmak,
 • Kadınlık bilinci, gücü ve enerjisini toplum hayatının içerisinde yeniden var etmek,
 • Kadınlara sanatsal bir beceri kazandırmak.

EVLİLİK VE AİLE EĞİTİMLERİ

Mutlu birey; mutlu bir eş olacaktır. Mutlu eşler de özgüveni yüksek çocuklar yetiştirecektir. Özgüveni yüksek, mutlu çocuk yetiştirmenin sırrı da; doğru anne, baba ve çocuk ilişkisinde saklıdır. Bunlar ışığında, kadınlara entelektüel bilgi ve beceri kazandırmaya, annelik rolünü etkinleştirmeye, anne babaların bilgi ve becerilerini arttırmaya, onların ebeveynlik işini benimsemelerine, çocuklarının  gelişim dönemlerinde karşılaşabilecekleri sorunları önlemeye yönelik koruyucu ve geliştirici hizmetler sunulacaktır.

Her aile tek ve biriciktir. Bu ilkeden yola çıkarak aile üyelerinin bireysel ve birbirleriyle ilişkileri güçlendirilerek, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine olanak sağlanacaktır.

 • Mutlu Evlilik Atölyesi
 • Evlilikte İlk Yıl Dönemi
 • Evlilikte İlk Çocuk Dönemi Evlilikte Sağlıklı İletişim
 • Biten Evliliklerde Yasal Haklar

ÇOCUK BAKIMI VE GELİŞİMİ

Sağlıklı bir nesil ve sağlıklı bir gelecek için bireylerin ruh ve beden sağlıklarını korumaları önemlidir. Şehir yaşamında, sağlıklı birey ve sağlıklı aile yapısını desteklemek amacıyla, merkezimizde kadınlara çocuk bakımı ve gelişimi ile ilgili çeşitli aktiviteler, eğitim ve seminerler düzenlenmektedir.

 • Hamilelik Dönemi
 • Bebeğim Büyüyor
 • Çocuk Gelişimi

KADIN GELİŞİMİ VE AKTİVİTE

Merkezimizde kadınların her alanda fikir, beceri sahibi olması ve entelektüel bilgilerle donanmasına yönelik etkinlikler düzenlenmektedir.

 • Kadın ve Sanat
 • Kadın Beceri Geliştirme Prograrmı
 • Sportif Aktiviteler
 • Dini ve Milli Günler
 • Anne Bebek Kampı
 • Aile Terapi Kampı
 • Engelli Terapi Kampı
 • Kadın, Estetik ve Güzellik
 • Beslenme ve Mutfak Atölyesi
 • Kadın Girişimciliği

Adres : Kazım Karabekir Mahallesi Atışalanı Caddesi No:73 ESENLER / ISTANBUL
Tel: : 02125621740
Sorumlu : Abdullah DEMİRAYAK

Facebook : https://www.facebook.com/kadinailegenclik

Instagram: https://www.instagram.com/kadinailegenclik/