Öneri ve Talep Formu

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

T.C.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Sayı      : E-36251057-823.02-13362

Konu    : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

04.05.2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesince onaylanmış olan tarih ve numarası aşağıda gösterilen imar planının 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince Belediyemiz internet sitesinde yayınlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim.

Esenler ilçesi, Fevzi Çakmak mahallesi 2947-2948-2951-3136-3137-3138-3139-3141-5896-5897 parseller ve bir kısım tescil dışı alan ile Menderes mahallesi, 1128 ada 19 parsel, 1230 ada 11 parsel, 1231 ada 6-7-24-28 parsellere ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifinin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2021 gün ve 234 sayılı kararı ile kabul edilerek, 16.02.2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onandığı ilan olunur.