Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Halim BAŞ

Yerel Yönetimlerin Gençlere Yönelik Hizmetleri: İstanbul Esenler Gençlik Merkezi Örneği

Küresel dinamikleri her boyutuyla etkileyen 2008 finans krizi, özellikle tezin ana odağındaki gençlerin istihdam olanaklarındaki daralma, gençlerin hayata tutunmaları için özel uygulama ve politikalara yönelimi sağlamıştır. Bu çerçevede gençlere dönük yapılan harcamalar ve destek programları, bakanlıkların paydaş yönetimindeki gençlik hizmetlerinin ayrı bir bakanlığa devri seslendirilmiş ve bu gelişme Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Bu merkezi aktörün yanında yerel yönetimler kanalıyla kurulan ve faaliyete geçirilen gençlik merkezleri ise hızla yayılma göstermiştir.

Bu bağlamda çalışmamızın amacı, yerel yönetimlerin gençlere yönelik sunduğu hizmetleri Esenler Belediyesi’nin Gençlik Merkezi faaliyetleri kapsamında değerlendirmek, durum tespiti yapmak ve geniş kitlelere ulaşılabilmesi adına öncülük etmektir. Çalışma kapsamında Esenler Belediyesi’nin Mihmandar isimli proje çatısı altında gençlik merkezi faaliyetleri nitel veri tekniklerinden katılımlı gözlem, mülakat ve odak grup görüşmeleriyle yürütülmüş; faaliyetler takviye ders, sportif ve kültürel faaliyetler ve manevi eğitim vizyon boyutlarıyla incelenmiş; genel itibariyle faaliyetlerin gençlerin sosyalizasyonlarına, kişisel gelişimlerine ve eğitim  hayatlarına olumlu yansımaları olduğu tespit edilmiştir.

Diğer Yayınlar