Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

Şehir, Yol, Estetik: Bursa ve Tebriz

Bursa ve Tebriz; mimari eserleri, ulu şahsiyetleri ve edebî eserleriyle medeniyetlerin birikimini taşır. Böylece iki şehir de bilinmesi, görülmesi ve hissedilmesi gereken insanlık tarihi tecrübesinin yüksek kültür birikimi ve estetik değer taşıyan nâdide parçalarıdır. Ulu dağlar ve akarsularla bezenmiş benzer topoğrafyaları, düşünce ve şiirin ufkunda derinleşen efsunlu mimarileri ve tezyînatıyla tevhide davet eden şaheserleri Yeşil Camii ve Gök Mescid, topraklarında kök salan mutasavvıfların sonsuza karışan nefesleri ile kucaklaşır Bursa ve Tebriz. Velhâsıl kelam İpek Yolu’nun eski ışıklı şehirlerinin ruhu solmamış, hâlen kandil misali yanmaktadır.

 

 

Diğer Yayınlar