Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

Şehir ve Ticâret

Geçmişten günümüze şehir ve ticâret konusunu; ticâretin, ticâret yollarının kentsel ilişkiler, kent ölçeği ve bunun yanı sıra yapı tipolojisi ölçeğine uzanan serüvenini ele almaya çalıştığımız bu kitapta, ticâretin şehir yapılanmalarındaki rolünün incelemeleri ve örnekleri yer almaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun’da, YTÜ Mimarlık Fakültesi ve Esenler Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi ortaklığında gerçekleştirdiğimiz çalıştayda şehir ve ticâret konusunda çalışmakta olan teorisyenleri, yerli ve yabancı uzmanları, uygulamacıları bir araya getirerek çalışmaları kamuyla paylaşma fırsatını bulduk.

Bu anlamda geçmişten günümüze ticâretin rolünün kentler üzerinde incelenerek yeni oluşturulacak yerleşim modellerinde ticâretin irdelenmesi, kentsel planlamada ticâretin rolünün dikkate alınarak, çalışmanın basılı bir yayın olarak ortaya konmasını ve sizlerle paylaşmayı amaç edinmiş bulunmaktayız.

 

 

 

 

Diğer Yayınlar