Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

Şehir ve Düşünce Sayı 8

Bu Sayıdaki Yazılar ve Yazarları

Sema Safa Cana Şifa Ruha Gıdadır

Prof. Dr. Mustafa Kara

Hacı Bayram Veli’nin Şiirinde Şehir Metaforu

Doç. Dr. Rifat Okudan

Bir Pay-i Taht Ritüeli: Surre Alayı

İhsan Aktaş

Din ve Vicdan Özgürlüğünün Kent Estetiği Gerekçesi ile Sınırlandırılması: Dini Mimarinin Estetik Kontrolü

Arş. Gör. Fethiye Nur Akkaya

Ritüel, Mekan ve Aidiyet Üzerine

Doç. Dr. Murat Şentürk

Gökdelene Türkü Yakmak

Metin Önal Mengüşoğlu

Dosya Toplantısı – Şehir ve Ritüel Üzerine Düşünceler

Ömer Tuğrul İnançer, Ömer Lekesiz, Savaş Ş. Barkçin, Mahmut Kanık, Aynur Can, Hasan Taşçı

Ritüellerin Toplumsal Etkileri

Doç. Dr. Kasım Karaman

Osmanlı Şehrinden Ritüel Örnekleri

Doç. Dr. Mehmet Güneş

Ritüeller ve Kent

Arş. Gör. İhsan Kutlu

Postmodern Hayal, Geleceğin Gerçeği Masdar City

Doç. Dr. Aynur Can

Dans, Dua ve Def Türk Sinemasında Şehir ve Ritüel

Hüseyin Aydemir

Dünyadan Ritüel Örnekleri

Ziya Valişov, Anzhelika Bitaeva, Nourein Omar

Tarihten Günümüze Bir Ahilik Geleneği; Çarşı, Pazar Duası

Hüseyin Yeşil

İtalya’da Bize Dair Bir Ritüel: Moena Türkiye Festivali

Battal Özservet

Yahya Kemal’in Koca Mustafa Paşa Şiirinde Zarif Gelenek Temsili: Sadaka Taşı

Öğr. Gör. Halim Baş

Diğer Yayınlar