Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

Şehir ve Düşünce Sayı 5

Bu Sayıdaki Yazılar ve Yazarları

Prof. Dr. Mazhar Bağlı
Kenti Yönetmek, Kendini Yönetmek midir?

M. Tevfik Göksu
Şehri Yönetmek mi? Şehre Liderlik etmek mi?

Ali Cançelik
Bir Şehir Yöneticisi Olarak Beyrut Belediye Başkanı Selim Ali Selam

İhsan Aktaş
Filibe Yeni Filibe

Salih Çil
İşgal Yıllarında İstanbul’un Yönetimi

Prof. Dr. Yusuf Şahin
Belediye Başkanınından Şehrin Eminine

Yücel Aşıkoğlu
Roma İmparatorluğu’nda Su Yönetimi ve İstanbul

Dosya Toplantısı – Şehir Yönetimi Üzerine Düşünceler

Doç Dr. Abdullah Tırabzon
İslam Hukuku ve Şehir Yönetimi

Prof Dr. Ziya Kazıcı
Osmanlı Devletinde Yerel Yönetim

Doç. Dr. Faruk Taşçı
Kentte Yönetici Olmak: Ahlaklı Makul ve Aksiyoner

Dr. Mehmet Güneş
Tanzimat Dönemi Osmanlı İdari Yapılanmasında Şehir Yönetimi

Doç. Dr. Abdullah Demir
Bir Kültür Olarak Trafik Yönetimi ve Denetimi

Bülent Şahin
5. Devrenin Kapısı Önünde…

Zeynep Nur Cordanoğlu
İstanbul’un Sahipleri Pekyaman

Dr. Halil Fikret
Şehir İdareleri ve İctimai Terbiyemiz

Prof. Dr. İsmail Ceritli
Emerging Of The Ombudsman System In The World End Nederland’s Ombudsman Offices

Diğer Yayınlar