Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

Şehir ve Düşünce Sayı 2

Bu Sayıdaki Yazılar ve Yazarları

Prof. Dr. Yusuf Şahin
Şehir Hukuk İlişkisi Üzerine

İhsan Aktaş
Antakya Doğal Hukukun Şehri

Salih Çil
İstanbul’un Kapıları

Dr. Hasan Taşçı
Adyabatik Topluluklar

Dosya Toplantısı
Şehir Hukuku Üzerine Düşünceler

Aziz Babuşçu
Şehrin ve şehirlinin Hukuku Üzerine Görüşler

Prof. Dr. Recep Bozlağan
Manevi Gelişim Şehirli hakların ihmal edilen yüzü

Ali Cançelik
Şehrin Reddetme Hakkı

Zeynep Nur Cordanoğlu
Cazz Hukuksuz Şehrin Çığlığı

Bülent Şahin
Sinemanın orta Yeri Şehir Sinemanın Parisi

Prof. Dr. Mehmet Ocakçı
Hibe

Prof. Dr. Füsun Alioğlu
19. Yy Kültürel Mirasın hukuksal Yapılanması

Doç. Dr. Ali Kılıç
Kıyı Kent Odaklı Bir Kentsel Dönüşüm ve İstanbul

Dr. Ersoy Kutluk
Belediye Merkezli Yönetişim Modeli

Prof. Dr. İsmail Ceritli
İnsan Hakları Penceresinden Şehirli Hakları

Diğer Yayınlar