Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

Modernite ve Mimari

Modernite ve mimari başlığı altında toparlamaya çalıştığımız bu çalışma;

Modernite ve modernleşme olgusunu, modernleşme aracı olarak mimarinin ne olduğu ve modernitenin getirdiği toplumsal koşullarla nasıl ilişkilendirildiğini tartışmayı, değişen toplum yapısının ve getirdiği yeni yaşam biçimlenişlerinin mekansal arayışlarını irdelemeyi hedeflemektedir.

Diğer Yayınlar