Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

Kurucu Şehirler Bursa ve Floransa

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nin, Kurucu Şehirler: Bursa ve Floransa atölyesinin çıktısı olarak derlenen bu çalışma; XIV. ve XVI. yüzyıllar evresinde Bursa ve Floransa şehirlerini ekonomi, siyaset ve kültür ekseninde karşılaştırmalı olarak ele almaktadır.

Aynur Atmaca Can “Bursa ve Floransa Üzerinden Estetik Mülâhazalar”, Ebru Erdönmez Dinçer “Signoria Meydanı’nın Kamusal Mekân Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi”, Funda Budak, “XIV. ve XVI. yüzyıllarda Bursa ve Floransa: Ekonomi-Siyaset-Kültür”, Mustafa Kara “Tasavvuf Tarihinde Bir Şehir Bursa”, Doğan Yavaş “Bursa’dan Floransa’ya Köprüler”, İbrahim Yılmaz “Bursa’da İnşâ Edilen İlk Kubbeli Eserlerin Osmanlı Anıtsal Mimarisinin Gelişimindeki Etkileri”, Ali Cançelik “Şehrengizlerden Bursa’ya Bakış” başlıklı yazıları ile Semanur Çelikbağ Ekinci, Mimar Kemalettin’in konu bağlamındaki yazısını günümüz Türkçesine yeniden kazandırarak atölye kitabına katkıda bulunmuştur.

Böylece tarihi ve özgün bir yere sahip bu iki kurucu şehir verimli bir çalışmaya konu olmuştur. Karşılaştırmalı çalışmadan süzülen bilginin paylaşılması, aktarılan tecrübelerden yararlanılması, literatüre özgün bir katkının sağlanması ve konunun kent yöneticileri, araştırmacılar, öğrenciler ve meraklılarına birikim sunarak yeni ufuklar açması murad edilmektedir.

Diğer Yayınlar