Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

Kentleşme ve Sosyal Politikalar

Kent üzerine ve kenti konuşmak / yazmak, ancak birtakım ön kabullerden sıyrılarak ve yine birtakım yeni bakış açılarına başvurarak katkı sunan bir eyleme dönüşebilir. Eğer üzerine konuşulan ve yazılan kent İstanbul ise bu durum çok daha girift anlamları içerisinde barındırmaktadır. Bu çetin bilmeceye katkı sunma çabasının somut göstergelerinden birisi de kent üzerine düşünme eylemini akademik bir perspektifle ve araştırmacı bir ruhla buluşturma gayretini somutlaştıran Esenler Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nin 2013 yılındaki atölyelerinden “Kentleşme ve Sosyal Politikalar” atölyesidir.

Kent ile kentte yaşayanlar arasındaki ilişkinin boyutları üzerine derin bir düşünme çabası olarak da yorumlanacak bu girişim, en temelde hem kente hem sakinlerine dair bir sosyal politika düşünüşü geliştirme çabası olarak da değerlendirilebilir. Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nde bu çerçevede düzenlenen her atölye bir kitaba dönüşmekte ve bu somut çıktılar kent üzerine düşünen ve çalışan ilgili kamuoyuna ulaştırılmaktadır.

Diğer Yayınlar