Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Yüksek Lisans Tezi

Ahmet AKBAŞ

Kent ve Markalaşma; Esenler Örneği

Her şeyin hızlı gelişip tüketildiği günümüzde insanoğlunun var olanla yetinmeyip daha iyi ve farklı olanı arama gereksinimi tüketimde ve hizmet sektöründe markayı aratmıştır. Bundan hiç şüphesiz kent yönetimleri de nasibini alıp kentlerde markalaşma yoluna gitmiştir. Bu markalaşmanın temelinde kent imajını yani kent kullanıcılarının, tüketicilerinin, yaşayanlarının o kente dair marka algısını ve çağrışımların bütününü ön plâna çıkarmışlardır.

Bazı kentler turizmiyle, gastronomi olan yemek kültürüyle, doğal güzellikleriyle, modern yaşam koşullarıyla, üniversiteleriyle bazıları da sahip olduğu jeopolitik konumuyla markalaşmaya gitmiştir. Esenler için ise cazip gelecek marka kent fırsatı, ticaret ulaşım yolları, sınırları içinde bulunan ticaret merkezlerine (Tekstilkent, Giyimkent) ve üniversitesiyle ön plana çıkabilecek alt yapıya sahip olmasıdır.

Bu araştırmamda Esenlerin sahip olduğu imkânlarla marka kent olma durumu hedef olarak belirlenmiştir. Çalışmamda teorik olarak marka ve kent markalaşması kavramı üzerinde durulmuştur. SWOT analizinin incelenmesi ve bu SWOT analiziyle Esenler kentinin markalaşma adına üstünlükleri, fırsatları gibi olumlu yönlerinin yanı sıra, zayıflıkları ve tehditleri belirlenmiştir.

Diğer Yayınlar