Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Esenler Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları

Çeşitli Yazarlar

Kent, Mekân ve Gençlik

Gençlerin yaşadıkları mekânla kurdukları ilişkiyi ve gençlerin bu mekân  bağlamındaki taleplerini iyi anlamak gerekmektedir. Bu anlama çabası da  sosyolojiden kent planlamasına kadar farklı alanları ilgilendirdiği için disiplinler  arası bir çalışma ile yapılmalıdır. Esenler Şehir Düşünce Merkezi bünyesinde düzenlenen  “Kent, Mekân ve Gençlik” atölyesi de bu amaç doğrultusunda oluşturulmuştur.  İstanbul’daki gençlerin kenti tecrübe ediş biçimlerini anlamayı hedefleyen bu atölye  kapsamında kent ve gençlik alanlarında çalışan, farklı disiplinlerden genç  araştırmacılar bir araya getirilmiştir. Genç araştırmacılar, gençlerin kenti nasıl  algıladığı, kentsel mekânda neler tecrübe ettiği, kentten ne tür beklentilerinin  bulunduğu, ne tür kentsel mekânlara ihtiyaç duyduğu vb. sorulara yanıt aramışlardır.

Atölye kapsamında hazırlanan metinlerin bir araya getirilmesiyle oluşan bu  çalışmada farklı bakış açılarından yazılar yer almaktadır. Elinizdeki bu çalışma hızla  gelişen ve dönüşen kentlerde gençlerin konumunu anlamaya, onların mekânla daha  zengin ve besleyici bir ilişki kurmalarını sağlamaya yönelik bir çabanın sonucudur.

Diğer Yayınlar