Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

Kamusal Alan Okumaları Esenler

Jürgen Habermas’ın “Modern toplum kuramlarında, toplumun ortak yararını belirlemeye ve gerçekleştirmeye yönelik düşünce, söylem ve eylemlerin üretildiği ve geliştirildiği ortak toplumsal etkinlik alanı” olarak tanımladığı kamusal alan; tüm vatandaşlara açık olan, toplumsal ilişkilerin kurulduğu ve geliştirildiği yerlerdir.

Bu çalışmada amaç kamusal olarak belirlenmiş olan sosyal ve fiziksel alanların geçmiş ve bugünkü durumlarını inceleyerek gelecekle ilgili yeni tasarımlar üretimine katkı sağlamaktır.

Diğer Yayınlar