Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

Göç, Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde Esenler’i Anlamak

Göç, Türkiye’de kentleşme sürecinin temel dinamiklerinden biridir. İstanbul’un göçle kurulan yerleşim alanlarından biri olan Esenler, hızlı bir kentleşme süreci yaşamıştır. Tarihi çok eskilere gitmeyen Esenler’de, kısa bir süre içinde mekânsal ve toplumsal bir dönüşüm gerçekleşmiştir. İstanbul Otogarı’na açılan kapı olan Esenler, Tekstilkent, Giyimkent, hâl, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi gibi kent merkezindeki sanayinin desantralizasyonu sürecinde kentin çeperlerine taşınan alanların önemli bir kısmıyla yakın ilişki içindedir. Dolayısıyla Esenler hem kente gelen nüfus yerleşimiyle hem de söz konusu mekânsal politikaların etkisiyle oluşan yerleşme pratiğiyle ilişkili bir biçimde bugüne kadar gelen ve göçün mekânı olarak nitelendirilebilecek bir alandır.

2012 yılında Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi bünyesinde çalışmalar yapan “Kent ve Aidiyet” ve “Göç ve Kentleşme” atölyeleri yukarda özetle bahsedilen değişimi ele almayı temel hedef olarak belirlemişlerdir. Atölyelerde genel olarak kent, aidiyet, göç, meselelerinin yanı sıra Esenler’de göçün etkileri, kentleşmenin dinamikleri, kimlik ve kent kültürü ilişkisi vb. konular incelenmiştir.

Diğer Yayınlar