Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

Dünyada ve Türkiye’de Şehircilik Çalışmaları

Küreselleşen dünyada, teknolojik gelişmelerin ve modernitenin ulaştığı noktada şehirli insan, kalabalıklaşan ve yapısı karmaşıklaşan şehirlerin zorlayan hatta meydan okuyan yönüne her gün şahit olmaktadır. İnsan şehrin içinde yaşayıp, serpilip, gelişip, bütüncül hissetmekten ziyade bir savaşçı gibi şehirle karşı karşıya konumlanmaktadır. Bu meyanda sorunu tanımlamak, çözüm üretmek, iş birlikleri geliştirmek, tehlikeli süreci geriye çevirmek veya dönüşümü başlatacak farkındalık yaratmak  için dünya genelinde, örgütlü insan çabaları ve inisiyatifleri de giderek yaygınlaşmaktadır.

Şehrin sorunlarına fıtrî, fikrî ve aktif çözümler geliştirmek, geçmişten geleceğe bu alandaki birikime katkıda bulunmak için kurulan Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi, bu sefer dünyada ve Türkiye’deki şehircilik çalışmalarını bir araya getirerek muhatabına el uzaklığı mesafesinde kaynak oluşturmayı hedefledi. Dünyada ve Türkiye genelinde, odağı ve alanı şehircilik olan uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, mahallî idâreler içinde yer alan şehircilik birimlerine ait isimler, tanımlar, görevler, sosyal medyadaki varlıklarına ait tüm bilgiler bu kitapta toplandı. Amerika’dan Endonezya’ya, Rusya’dan Kenya’ya dünyanın birçok ülkesinde kurulan yeni şehirler ve kentsel dönüşüm örnekleri de bu kitaba eklendi.

Diğer Yayınlar