Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Veysi AKA

Çocuklara Yönelik Yerel Yönetim Uygulamaları

Türkiye’nin sosyal politika yapıcıları olarak merkezi yönetimlerle beraber yerel yönetimlerin artan oranda etkisi bulunmaktadır. 2004 yılında yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ve 2005 yılında yayımlanan 5393 sayılı Belediye Yasalarıyla birlikte belediyelere sosyal içerikli işlerde önemli sorumluluklar yüklenmiştir.

Bu doğrultuda özellikle yaşlı, engelli, kadın, yoksul, çocuk gibi dezavantajlı bireylere yönelik gerçekleştirilen sosyal hizmetlerde yerel yönetimlerin etkisi gün geçtikçe artmaktadır.

Bu minvalde belediyelerin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği uygulamaların neler olduğu konusunun araştırıldığı bu çalışmada örneklem olarak Esenler Belediyesi’nin uygulamaları araştırılmıştır. Esenler Belediyesi’nin çocuklar için gerçekleştirmekte olduğu çevresel düzenlemeler, eğitim, sağlık, spor, sosyal yardım, kültür, sanat ve diğer uygulamalar bu çerçevede incelenmiştir.

Diğer Yayınlar