Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetim Rehberi: Esenler Örneği

Şehrin sosyal politikası, çalışma hayatında işçi ve işveren ilişkilerini düzenleme ve bireyin çalışma hayatı dışında kalan tüm sosyal hayatında karşılaştığı sorunların çözümü ile ilgilenir. Şehirlerdeki çalışanların iş hayatındaki veya sosyal hayatındaki sorunları çözmede başta merkezî yönetim, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve işverenler etkilidir. Sosyal politika uygulama alanındaki çalışmalar tüm şehirlerimiz için geçerlidir.

Günümüz yerel yönetimlerinin yeni çözümler geliştirmesi ve modeller ortaya koyması gerekmektedir. Esenler Belediyesi, bu doğrultuda merkezî yönetimden sonra gelen belediyelerdeki “Bir şehrin sosyal politika yönetimi nasıldır?” ve “Bir şehrin sosyal politika yönetimi nasıl olmalıdır?” sorusuna “İstanbul İli Esenler İlçesi” örnekliği üzerinden Türkiye’deki tüm şehirlere bir ‘model rehber’ oluşturmuştur. Esenler’deki sosyal politika aktörlerinin yöneticileri ve saha çalışanlarının katkılarıyla oluşturulan şehrin sosyal politika çalışması neticesinde yapılan alan çalışmasının değerlendirmeleri Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen atölye çalışması sonuncunda “Bir Şehrin Sosyal Politika Rehberi: Esenler Örneği” olarak geliştirilmiş ve kitap hâline getirilmiştir.

Diğer Yayınlar