Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Akıllı Şehir Esenler

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Zeliha Özel Mazlum

Akıllı Şehir Esenler

Yaşanabilir mekânlar ve sürdürülebilir bir çevre için kentsel dönüşüm projelerinde; katma değer yaratan sektörleri destekleyen, çevreye duyarlı ve teknolojik üretime teşvik eden akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilmelidir. Kentsel dönüşüm uygulama alanları akıllı şehir bileşenlerinin hayata geçirilmesi açısından fırsat olarak görülmektedir. Yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan, teknoloji ile uyumlu akıllı kent modellerinin hayata geçirilmesi ile birlikte; kentsel dönüşüm kapsamında üretilen tek tip projelerin yerini ihtiyaca yönelik çözüm öneri sunan yenilikçi projeler alacaktır. Kentsel dönüşüm uygulama alanları ile akıllı şehir stratejileri arasındaki ilişkiyi kurgulamak amacıyla gerçekleştirilen Akıllı Şehir Esenler çalışması ile kentsel dönüşüme ilişkin sorun alanlarını değerlendirilmiş ve bu sorunlara akıllı şehir uygulamaları ile çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Diğer Yayınlar