Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Ömer Karaoğlu

Okur Tarih

Türk Tüccarının İstedikleri

Ömer Karaoğlu tarafından hazırlanan “İzmir İktisat Kongresi’nden Türk Tüccarların İstedikleri” kitabında İstiklâl mücâdelesi ve yıpratıcı savaşları izleyen bir devrede, 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de Türkiye’nin ekonomik problemleri ve bu alanda bir yol haritası arayışı için büyük bir kongre toplanmıştı. İzmir’in işgalden kurtuluşundan birkaç ay sonra toplanan bu kongre, Mîsâk-ı Millî’nin tamamlayıcısı olarak millî bir iktisat alanı açmak ve millî bir burjuvazi tesis etmek amacıyla tarımsal üretimden, bankacılık, ticâret ve sanayi odaları, madenler, güvenlik ve haberleşme gibi pek çok konuyu gündem edinmiştir. Üç bölümden oluşan kitabın birinci bölümüne; İstanbul tüccarlarının Millî Türk Ticâret Birliği tarafından düzenlenerek gerçekleştirilen hazırlık kongrelerine ait rapor, ikinci bölümünde; Türkiye İktisat Kongresi’ne sunulmak üzere hazırlanan talep ve öneriler raporu, üçüncü bölümde ise düzenlen iki hazırlık kongresine ait tutanaklar sadeleştirilerek Osmanlıca ve Türkçe olarak okuyucuya sunulmuştur.

Diğer Şehir Kitapları