Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Cengiz Bektaş

Yapı Endüstri Merkezi Yayınları

Türk Evi

“Türk Evi”, Cengiz Bektaş’ın, içinde doğup büyüdüğü, coğrafyanın birikiminden, yaşama kültüründen doğan “ev”i tanıyabilmek için Balkanlar’da, Adalar’da, tüm Anadolu’da sayısız araştırma-inceleme gezisi yaparak, fotoğraflayarak, yazıp-çizerek, çoğunu ölçüp-biçerek yaptığı ayrıntılı saptamaların okuyucuya bir sunumu Cengiz Bektaş, ana ilkelerden kullanılan gereçlere, plan tiplerinden esnekliğe, biçemden dönemlere uzanan geniş bir bakış açısıyla Türk evi kavramına bakıyor. Kitap, giriş dışında dokuz bölümden oluşuyor. Bölümlerin başlıkları ise şöyle: Geçmiş, İlkeler, Ana Gerekçeler, Kentten Konuta, Türk Evinin Plan Tipleri, Esneklik, Biçem (Üslup), Dönemler, Sona Doğru.

Diğer Şehir Kitapları