Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

İbn Miskeveyh

Büyüyenay Yayınları

Tehzibu’l – Ahlak – Ahlak Eğitimi

Çeviri: Abdulkadir Şener; İsmet Kayaoğlu; Cihat Tunç

İslam dünyasında kaleme alınan bir çok ahlâk kitabı için bu eser, bir ilk örnek eser olmuştur. Gazzâlî’den Kınalızâde Ali’ye varıncaya kadar birçok düşünür, ahlâk sahasına Miskeveyh’in lambası olduğu halde girmiştir. Nasıl ki Gazzâlî, mantığı İslam ilim dünyasının ayrılmaz bir parçası haline getirmişse, İbn Miskeveyh de aynı şeyi felsefî ahlâk konusunda yapmıştır.

Günlük dilde kullandığımız sevgi, fazilet, erdem, edep, ego, nefis, huy, karakter, iyi, kötü, adalet, iffet, yiğitlik, mutluluk, irade, haz, ödev, özgürlük… gibi düşünce ve davranış dünyamızı tanımlayan daha birçok kelime ve kavramın tamamı bir kelimenin açılımları ve görünüşleri olarak karşımıza çıkmakta: Ahlâk. Bütün bilimler ve eylemler onun yüksek eğitiminden geçmek zorunda. Miskeveyh’in Ahlâk Eğitimi adıyla Türkçeye kazandırılan bu eseri, teorik taraflarıyla güzel ahlâka bir özlemi, tecrübi tarafıyla da pratikte uygulanabilir bir ahlâk eğitimini bir arada vermektedir.

Diğer Şehir Kitapları