Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Diyarbakırlı Said Paşa

Büyüyenay Yayınları

Tahsiratü’l-İnsan – İnsana Tutulan Ayna

Tabsıratü’l-İnsân, Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine ilk kez aktarıldı. Akıl, nefs, tevfik, şehvet, cehalet, aşk, güzellik, ırz, namus, vicdan, edep, gayret, haya, hicap, gençlik, haset, işret, adavet, kibir, ucub, basiret, intibah, tevazu, pişmanlık, rıfk, mülayemet, istihza, adalet, heves, gazap, iştiyak, hırs, irtikap, hülya, tl-i emel, tevbe… Romanımızın sembolik karakter ve kahramanları bunlar. Ve hepsi “hayat” isimli hükümdarın memleketinde yaşıyorlar. Görüldüğü üzere romanın kahramanları hepimizin yakından tanıdığı, hiç de yabancısı olmadığımız kahramanlar. Eserde, insanın kendisinde bulunan vasıflarla hayatın her bir anında nasıl ve ne şekilde sınandığı; nasıl halden hâle savrulduğu basiretle, ustalıkla anlatılmakta. İnsana Tutulan Ayna ismi verilen eser çeşitli okumalara tabi tutulabilecek bir eser. Gah bir psikoloji eseri, gah bir ahlâk kitabı, gah bir tasavvuf eseri. Mazrufu ile müsemma bir eser: İnsana (okura) Tutulan Ayna…

Diğer Şehir Kitapları