Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Âkif Emre

Büyüyenay Yayınları

Söyleşiler

Hayattayken istikamet sahibi çizgisi, aklıselim yorumları, fikir-düşünce dünyamıza katkıları ile müstesnâ bir yere sahip olan ve 2017 yılında dâr-ı bekâya irtihal eden mütefekkir, yazar Âkif Emre’yi şimdi de sadaka-i câriyesi minvalinden kabul edebileceğimiz çalışmaları ile yâd ediyoruz. Tabiî bu silsilede Âkif Emre’nin hem yayıncısı hem dostu hem de komşusu olan yayıncı Mustafa Kirenci’nin büyük payı var şüphesiz. Âkif Emre Kitaplığı üst başlığı ile merhumun eserlerini yayımlayan Büyüyenay Yayınları bünyesinde çıkan bir eser de Söyleşiler kitabı. Söyleşileri ile kitapta yer alan isimler şunlar: Seyyid Hüseyin Nasr, Cahit Koytak, Ataullah Bogdan Kopanski, Maria Nikolaeva Todorova, Yusuf İslam, Âsaf Hüseyin, Selamet Haşim, Abdülkadir es-Sûfî, Burhaneddin Rabbânî, Gulbeddin Hikmetyar, Martin Lings, Hamid Algar, Ali Mazrûi, Turgut Cansever, Gazi Hüseyin Ahmed ve Roger Garaudy. Söyleşiler, 1992-1997 yılları arasında dergi ve gazetelerde tefrika edilmiş Âkif Emre’nin 16 kişiyle yaptığı röportajları kronolojik olarak bir araya getiriyor. Bu söyleşiler yaklaşık 2000 yılına kadar gündemde olan, tartışılan fikirleri, cevap aranan soruları, duyuş ve düşünüşleri sunması açısından önemli. Polonya, Bulgaristan, İngiltere, Pakistan, Fransa, Afganistan, İran, Filipinler/Moro, Kenya, Sudan ve Türk asıllı portrelerin yer aldığı Söyleşiler bir yandan söz konusu kişilerin düşüncelerini entelektüel ve siyâsî portrelerini tanıtırken, bir yandan da gazeteci Âkif Emre portresini de bize sunmakta.

Diğer Şehir Kitapları