Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

George Stitt

Kronik Kitap

Son Mekke Emiri Şerif Ali Haydar Paşa Anlatıyor – Osmanlı Arabistan’ı Nasıl Kaybetti?

Evkaf Nazırlığı ve Meclis-i Mebusan’da ayanlık da yapan Haydar Paşa, Yavuz Sultan Selim’e mukaddes emanetleri yollayarak sultanı halife olarak kabul eden Şerif Bereket’in torunlarındandır. Son Mekke Emiri, Şerif Ali Haydar Paşa’nın hatıratı olmasından başka Osmanlı İmparatorluğu’nun son devrindeki karmaşaları yansıtıyor olmasından ötürü de oldukça önemli bir kitaptır. Abdülaziz döneminde doğan Paşa, II. Abdülhamid zamanında şehzadelerle birlikte saray mektebine devam ettiği için hanedana ilişkin malumat vermektedir. Çocukluğunun İstanbul’daki muhtelif konaklarda geçmiş olması hasebiyle kitapta o dönemin yaşantısına dair bilgiler de bulunmaktadır. Son Mekke Emiri, içeriği itibariyle Osmanlı’nın Arabistan’ı kaybına dair ilk elden yazılmış bir kaynak olma özelliğine de sahip…

Diğer Şehir Kitapları