Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Kaknüs Yayınları

Sivil Toplum: Farklı Bakışlar

İster eleştirel isterse taraftar tavır almış olalım, inkâr edilemeyecek nokta, globalleşmenin yol açtığı toplumsal değişimin tüm boyutlarıyla incelenmeye, normatif parametrelerinin ortaya konulmaya ihtiyacı olduğudur. Zîra 1980’lerden itibaren sivil toplum kavramının varlık ve etkinlik alanı giderek genişleyerek global dünyanın temel tartışma nesnelerinden biri hâlini almış, başka bir ifadeyle küreselleşmiştir. Bu süreçte sivil toplumun zaman zaman siyâsî, stratejik, metafizik kullanımı da gündeme geldi. Eş zamanlı olarak kavrama eleştirel bir bakış açısı da ortaya konmaya başlandı ve alternatif arayışlar geliştirildi. Sivil Toplum: Farklı Bakışlar, sivil topluma ilişkin alternatif/eleştirel yaklaşımları, farklı zeminlerde irdeleyerek sivil toplum kavramının yan anlamlarını da gündemimize sokuyor.

Diğer Şehir Kitapları