Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Mustafa Özel

Küre Yayınları

Roman Diliyle İş Hayatı

Mustafa Özel, hayâlî bir kurgu olduğu gerekçesiyle romanın hiçbir zaman küçümsenmemesi gerektiğini ifade ediyor ve bu düşüncesini şöyle gerekçelendiriyor:
“Felsefe ve onun devamı sayılabilecek bütün modern sosyal disiplinler romanı birer kurgu olarak görmekte ve küçümsemektedirler. Fakat gerçekliği üst düzeyde yansıtan diyalojik karakterdeki romanın anlatımıyla karşılaştırıldığında, bütün o disiplinler tek sesli felsefeler olarak anlatımda ve gerçekliğin yansıtılması açısından romanlardan çok daha zayıf kalmaktadırlar. Roman, dürüst ve açık bir kurgudur; diğerleri ise, kurgu olmalarına rağmen bunu gizlerler ve hakîkatin sesi olduklarını iddia ederler.” Roman diline bu önemi atfeden Mustafa Özel, Roman Diliyle İktisat ve Roman Diliyle Siyaset adlarıyla romanlarından dilinden iktisat ve siyaseti okuduğu kitaplarından sonra şimdi yine roman diliyle bu kez iş hayatını okuyor. Roman tarihine bakacak olursak Mustafa Özel hocanın görüş alanında yaklaşık 400 yıllık bir geçmiş var. Roman Diliyle İş Hayatı’nda görüşleri incelenen yazarlar: Adalet Ağaoğlu, A. Midhat Efendi, Ali H. Neyzi, Balzac, Braudel, Cemil Meriç, Dickens, Dostoyevski, Emile Zola, Gabriel Marcel, Goethe, Halid Ziya, Herman Melville, İmam Gazzâlî, Karl Marx, Kazancakis, Lampedusa, M. Şevket Esendal, Martin Heidegger, Max Weber, Mustafa Kutlu, Nietzsche, Orhan Pamuk, Stendhal, Tanpınar, Thomas Mann, Tolstoy, Victor Hugo, Werner Sombart, Yunus Emre.

Diğer Şehir Kitapları