Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Yasin Aktay

Tezkire

Postmodern Kavşakta Din ve Sivil Toplum

“Postmodern Kavşakta Din ve Sivil Toplum” adlı eser, din olgusu ve sivil toplum kavramlarını geniş bir perspektifle ele alıyor. Kentleşmiş, çoğulcu, küresel ve postmodern dünyada din, gelenek-değişim, din sosyolojisi-dinî sosyoloji, teoloji-antropoloji gibi kavramlar ve sivil toplum devlet ilişkisi kitapta ele alınan temel konular… Kitapta sivil toplum kavramına dair literatür özetleniyor; sivil toplum-devlet ilişkisi, bağımlılık, dışsallık ve karşıtlık boyutlarıyla tartışılıyor. Aktay’a göre, sivil toplum kavramı siyasal katılımla doğrudan ilişkili ve sivil toplum kültürünün yükselişi, “Ortak alanın inşâsını amaçlayan tipik vatandaşlık davranışı” olarak “siyaseti” siyasal kültürü siyasal bilinci de yükseltecektir.

Diğer Şehir Kitapları