Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Henri PIRENNE

İletişim Yayınları

Ortaçağ Kentleri

İlk Türkçe çeviri baskısı 1982 yılında Dost Kitabevi’nde yapılmış olan kitap, Ortaçağ tarihi uzmanı Henri Pirenne’nin 1922’de Amerika’da davetli profesör iken yaptığı dersleri kapsamaktadır. Pirenne, genel tarihçilerin aksine, Roma İmparatorluğu’nun yıkılışını, antik uygarlığın bitişi olarak görmez. Ona göre Frank-Cermenlerin istilasıyla Roma şehirlerindeki kültür devam etmekte iken, Akdeniz’de yer alan İslam istilasıyla Cermen Avrupası yeni bir yaşam tarzı ve yaratıcılığa sürüklenmiştir. Ortaçağ Kentleri adlı eserde bu istila ve sonuçları yer almaktadır. Ortaçağ boyunca şehirlerin gerçek gelişimi, rahip ve zanaatçılara rağmen tüccarlar eliyle olmuştur. Ortaçağ kentlerinin gerçek özelliği olan şehir, sermaye ve hürriyet Pirenne’ye göre ayrılmaz üç kavramdır. Pirenne, Ortaçağ kentleri kitabında bu kavramlar çerçevesinde kentlerin gelişimini aktarmaya çalışmıştır.

Diğer Şehir Kitapları