Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Lütfi Sunar

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)

Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce – Türkiye, İran, Mısır ve Hint Alt Kıtası

Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın editörlüğünde, 8 ülkeden 42 araştırmacının katkılarıyla hazırlanan eser, Türkiye, İran, Mısır ve Hint alt kıtasına odaklanan 4 ciltten oluşuyor. Kitabın editörü Lütfi Sunar, çalışmanın perspektifini şu satırlarla ifâde ediyor: Genel olarak, Müslüman toplumlarda entelektüeller, ilim adamları, akademisyenler, siyâsî ve dinli elitler çağdaş dönemde iki temel konu ile ilgilenmişlerdir: Bu iki temel konudan birincisi sömürgecilik ve siyâsî bağımsızlık meselesidir. Müslüman ülkelerin önemli bir kısmı bağımsızlıklarını 20. yüzyılın ikinci yarısında ancak kazanmışlardır. Çağdaş Dönemin ikinci meselesi ise modern düşünce ile karşılaşma ve yüzleşme sorunudur. Sömürgeciliğin ve askerî kaybın ikliminde gerek içsel fikrî bunalımlar gerekse harici meydan okumalar neticesinde Müslümanların evreni ve hayatı anlayabilecek ve açıklayabilecek fikri çerçeveleri işlememeye başlamıştır. Bu anlamda fikrî mirasın sürdürülmesinde sorun olduğu gibi çağdaş düşüncenin aktarılmasında da sorunlar meydana gelmiştir. Bugün ilmî, fikrî ve teknik gelişmelerin son derece süratlendiği bir zamanda Müslüman toplumların düşünce birikiminin anlaşılması bu toplumların hayâtiyetlerini sürdürmeleri için çok ehemmiyetli bir hâle gelmiştir. Zîra kendi düşünce birikimini oluşturamamış, koruyamamış ve aktaramamış toplumların artık bütün anlamlarıyla varlıklarını sürdürebilmeleri çok güçtür. Bu sebeple dört ana havzada çağdaş düşünce birikiminin bir muhasebeye tâbi tutulup incelenmesi hem tanımak hem de anlamak için önemli bir başlangıç teşkil edecektir.

Diğer Şehir Kitapları