Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Abraham Marcus

Küre Yayınları

Modernliğin Eşiğinde Bir Osmanlı Şehri: HALEP

Tercüme: Mehmet Emin Baş

Texas Üniversitesi (Austin)’nde modern Ortadoğu tarihi ve siyaseti, Osmanlı tarihi, Ortadoğu’nun müzik kültürleri ve Ortadoğu Yahudileri konularında dersler veren Prof. Abraham Marcus’un Halep’i tüm yönleriyle anlatan kitabı Küre Yayınları tarafından yayınlandı.

Yazar, kitabın Türkçe baskısına özel yazdığı önsözünde şu görüşlere yer veriyor:

“Diğer Suriye şehirlerine nispetle Halep Osmanlı kültürüyle daha yakın bir ilişki içinde olmuştur. Şehrin nefis mutfağı, zengin müzik geleneği, etkileyici mimarisi ve yerel Arapça ağzı, onun dört yüzyıl boyunca bir parçası olduğu Osmanlı dünyası ile sıkı bağının etkilerini yansıtır. Küre Yayınları editörü Yunus Uğur ise kitabı şöyle takdim ediyor: “Abraham Marcus, imparatorluğun İstanbul ve Kahire’den sonra en büyük şehirlerinden olan Halep’in 18. yüzyıl tarihini yazıyor. Bunun ötesinde de yaklaşım, yöntem ve kapsam itibariyle çok daha geniş soruların ve temaların peşine düşüyor: 18. yüzyılın nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgili argümanlar sunuyor; kitapta Ortadoğu olarak tanımlanan, dönemin Osmanlı Arap coğrafyasının aşırı genellemelere, varsayımlara, klişelere ve makro bakışlara hasredilen tarihi ile hesaplaşıp yerel farklılıklara, mikro konulara ve değişimlere duyarlı ampirik ve dinamik bir tarih çalışması ortaya koyuyor.”

Diğer Şehir Kitapları