Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Köksal Alver

Hece Yayınları

Mahalle

Kent ilişkilerinin oluşma zemini ve aynı zamanda kentin özü ve temeli olan mahalleyi konu alan kitapta mahalle hem sosyolojik hem de idari bir birim olarak detaylı bir biçimde anlatılmaktadır. Alver mahalleyi canlı bir varlık olarak tanımlamakta yaşayan, dönüşen ve değişen bir kişilik olarak tasvir etmektedir. Yazara göre mahalle hem gerçek mekânsal birim olarak, hem de muhayyilelerdeki yeri itibariyle yaşamını sürdürmeye devam etmektedir. “Bir bağlanma mekânıdır mahalle, halen bir kimlik referansı olarak işlev görür”. Bu çalışmada mahallenin; kent ve insan ilişkileri bakımından detaylı bir incelenmesi yapılarak portresi çizilmektedir.

Diğer Şehir Kitapları