Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Ali Yeşildal

Kriter

Küreselleşme Sürecinde Akıllı Şehirler: Paradigma Yönelimler ve Fırsatlar

20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan küreselleşmeyle birlikte, sosyoekonomik ve kültürel hayatın her alanı gibi şehirler de köklü değişiklikler yaşamaktadır. Küreselleşmenin neden olduğu büyük paradigma değişimleri nedeniyle dünya çapında şehirler gittikçe daha fazla araştırmanın konusu olmaktadır. Bu süreçte akıllı şehirler kavramı ön plana çıkmıştır. Kitabın yazarı Ali Yeşildal, eserin ortaya çıkış hikâyesini şöyle ifâde ediyor: “Araştırmalar merkezi, kentleşme, kent olgusunu değerlendirdiğimizde karşımıza en çok ‘akıllı şehirler’ kavramı çıktı. Akıllı şehir her tarafta konuşuluyor. Tam olarak ne olduğunu bilen yok. Kavram ne, boyutları ne, Avrupa’da ve dünyada hangi sınırlarda, akıllı kent deyince akla ne geliyor, Türkiye’de uygulamaları nerede. Akıllı şehir kavramı pandemi süreciyle hayatımızın olmazsa olmazı haline geldi. Bu süreç pandemi öncesinde başladı. Sanal âleme geçildi. Akıllı şehirlerin dünyadaki örnekleri nedir, bu sitemin sınırları nedir diye araştırdık. Örneğin Amsterdam Smart City ile öne çıkıyor. Kimi şehirler enerji yönetimi, kimileri atık yönetimi, kimileri de akıllı evlerle ön plana çıkıyor. Bu bilgileri yöneticilere yön versin diye bu eserde bir araya getirdik.”

Diğer Şehir Kitapları