Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

E. Fuat Keyman, Ali Yaşar Sarıbay

Vadi Yayınları

Küreselleşme Sivil Toplum ve İslâm

Ali Yaşar Sarıbay ile Fuat Keyman’ın derledikleri kitapta yer alan yazılar, küreselleşmenin, sivil toplumun gelişme seyrine kadar, kültürel farklılıkların bir arada yaşama tarzlarına etkileri üzerine analizler içeriyor. Kitaptaki yazılar, küreselleşme-siyaset-sivil toplum ilişkilerini hem kuramsal hem de Türkiye örneğinde tartışırken, özelde, küreselleşen dünyada İslâm ve sivil toplum ilişkileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. İslâm’ın tevhid ilkesinin, tanım gereği içerdiği birleştirici, tekleştirici, monist istemiyle çoğulcu postmodernist sivil toplumun bir aradalığı bir çelişki midir? İslâmcı otantiklik söyleminin bir türevi olarak ortaya çıkan Medine Vesikası önerisi geri dönüşsüz bir süreç olarak sunulan ve sivil toplumsal bir gelişmeye eşlik eden küresel dünyayla uyumlu bir öneri midir?” Derlemede yer alan yazılar bu ve bunun gibi sorulara yetkin bilim adamları tarafından getirilen farklı yaklaşımları ve tartışmaları içermektedir.

Diğer Şehir Kitapları