Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Scott L. Montgomery

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplar

Küresel Enerjiye Yön Veren Güçler

Çevirmen: Evra Günhan Şenol

(21. Yüzyıl ve Sonrası)

Şüphesiz, enerji kavramı dün, bugün ve yarının dünya gündeminin en önemli gündem belirleyici faktörleri arasında olmaya devam edecek. Bundan hareketle enerji kavramı akademisyenler, iş adamları, yönetici kadrolar, stratejistler v.s. ilgili meslek erbapları için okunmaya, araştırılmaya, bilinmeye değer bir alan olagelmiştir. İşte bu süreçte önemli katkılar sağlayacak bir eser: Küresel Enerjiye Yön Veren Güçler adlı kitap. İlk baskısını 2014 yılında yapan kitap, enerji konusunda önemli başlıkları konu ediniyor. Kolay anlaşılır bir üslupla kaleme alınan eserde ”petrol gerçeği, geçmişin kralı kömürün akıbeti, nükleer enerjinin değişen görüşleri, yenilenebilir enerjinin mümkün olup olmayacağı, yenilenebilir enerjinin sınırlarının nasıl belirleneceği, jeopolitik enerji ve teknolojiyle birlikte iklim değişikliğİ” gibi konu başlıklarına yer verilmiş. Kitabın arka kapak tanıtım metninden bir bölüm şu şekilde: Yeni yüzyılın ilk on yılında, küresel enerji sistemimiz derinden değişikliklerle sarsıldı. Fosil yakıtların yaygınlaşması bazı ülkelere yeni bir güç ve refah kazandırırken birçok başka ülkeyi ise endişeye boğdu. 2008 yılında dünya öncekilerden farklı bir petrol kriziyle karşı karşıya kaldı. Enerji talebinin kontrolü Batı’nın elinden çıkarak süratle modernleşen ve gelişmekte olan dünyaya kaydı. İklim değişikliğinin etkisiyle yeni enerji jeopolitikaları da çok karmaşık bir hâl aldı. Teknoloji dünyayı bu zorluklardan kurtarabilir mi? Petrolde tepe noktasına ulaşılması medeniyetin sonunu getirir mi? Ya “enerji bağımsızlığı” ve “yeşil teknoloji devrimi”?… Küresel Enerjiye Yön Veren Güçler’de Scott L. Montgomery, kafa karışıklığına ve umutla karışık endişeye neden olan tüm bu soruları ele alıyor, bize bugünün ve geleceğin bilgilere dayalı bir resmini çiziyor.

Diğer Şehir Kitapları