Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Jonathan S. Davies, David Imbroscio

Litera

Kentsel Politika Önerileri

1995 yılında yayınlanan Theories of Urban Politics kitabının birinci baskısı, kentsel politika alanında çalışan öğrencilerin ve araştırmacıların en çok faydalandığı eserler arasında yer almaktadır. Kitabın bu ikinci baskısında, sahanın hızla gelişmesi nedeniyle alanın önde gelen isimleri önce iktidarla ilgilenmektedir; iktidarın doğuşu, ele geçirilmesi, biçimleri ve kullanımı. Bunu yönetişim alanında oluşan teorilerin güncel sorunlar çerçevesinde gözden geçirilmesi takip etmektedir. Bu kapsamda yeni kurumsalcılık, bölgeselcilik, ağ yönetişimi, kentsel liderlik gibi güncel literatür analiz edilmektedir. Toplum olarak adlandırılan bölüm ise kentlerde yaşayan vatandaşların siyaset içerisindeki rolü ile ilgilenmekte; sınıf-ırk-cinsiyet temelli farklı deneyimlere ışık tutmaktadır. Kitap kentsel politika teorileri ve pratiğinin gelecek perspektifi içinde karşılaşacağı zorlukları tartışarak sonlanmaktadır. Alanın teorik zenginliğini başarılı bir biçimde yansıtan bu eserin tamamen güncellenen ikinci basımı, kent çalışmaları, yerel ve kentsel siyaset, şehir planlama, kamu yönetimi ve siyaset bilimleri alanındaki çalışmalara önemli katkı sağlayacaktır.

Diğer Şehir Kitapları