Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

İmge Kitabevi

Kentlerin Doğuşu

Yazarlar: Jean Louis Huot, Jean Paul Thalmann, Dominique Valbelle

Çeviri: Ali Bektaş Girgin, İmge Kitabevi

Yerleşik hayata geçişten sonraki aşamada gelen kentli hayata geçiş, uygarlığımızın temel taşlarından biri olduğu gibi, başlangıcından itibaren çok değişik modellerin denenmesini gerektirmiştir. Kitapta önce dünyanın ilk yerleşik düzene geçiş dönemi olan neolitik dönem ve yerleşim birimleri anlatılmıştır. Tarımda gelişme, sulama teknikleri ile oluşan tarım toplumları kent olgusunu ortaya çıkarmıştır.Daha karmaşık bir hiyerarşik örgütlenmeye giden toplumlar, yazı sisteminin gelişmesi, seçkinler sınıfının oluşumu, askeri ve dini iktidar oluşumları yeni kentlerin görülmesini sağlamıştır. Kitapta örnekler birbirleriyle karşılaştırıldığında, kentleşmenin geriye dönüşü olmayan bir olgu sayılamayacağı ve bir kentin varlığının son bulması, bütün zamanlarda sıradan bir olay olup şaşırtıcı değildir.

Diğer Şehir Kitapları