Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Doç. Dr. Said Öztürk

İSKİ

İstanbul’un Tarihi Su Yolları I-II

Yazar: Doç. Dr. Said Öztürk
Çeviri: Ali Ertuğrul, Süleyman Gökbulut
Yayınevi: İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi)
Osmanlı tarihi araştırmalarının gösterdiği üzere Devlet-i Aliyye çağını aşan, bugünlere örnek olabilecek yapı ve uygulamalara sahipti. Osmanlı’nın büyük birikiminin yoğunlaştığı şehir, Osmanlı’nın hülasahası şüphesiz İstanbul’du. Diğer bir ismi Dersaadet (Saadet yurdu) olan İstanbul insanının, iaşecilik politikasıyla her türlü ihtiyacının temini için titizlik gösterilmiştir. İaşe meselesinde su olmazsa olmaz bir yer tutmaktaydı. Said Öztürk iki cilten oluşan bu çalışmasında birincil kaynakların başında yer alan arşiv belgelerinden hareketle artan nüfusun su ihtiyacını karşılamak için Osmanlı’nın çağının imkanlarıyla suyu kaynağından İstanbul içine nasıl taşıdı, suyu nasıl yönetti, su yollarının muhafaza ve bakımı nasıl sağladı? sorularına cevap arıyor ve 16. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar beş yüzyıllık zaman aralığında Osmanlı
üst yönetimin su hususunda verdiği kararları bir araya getiriyor.

Diğer Şehir Kitapları