Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Turgut CANSEVER

Timaş Yayınları

İstanbul’u Anlamak

Mimar Turgut Cansever’in İstanbul’a dair yazmış olduğu metinlerinin bulunduğu “İstanbul’u Anlamak” adlı kitabın ilk baskısı, 1998 yılında İz Yayınları’ndan çıkmış, sonraki baskıları ise Timaş Yayınları tarafından yayınlanmıştır.

Kitaptaki metinlerde, Cansever’in şehircilik ve mimariye ait düşüncelerini, geleneksel ve modern ayrımını, İslam mimarisinin şehre yansımasını açıkça görmekteyiz. İstanbul’a dair bazı projelerin anlatıldığı, İstanbul’un dünü ve yarınının sorgulandığı bu kitapta, Cansever’in İstanbul planlamasına dair alternatif görüşleri de yer almaktadır.

Kitabın son bölümünde ise, Cansever’in içinde ukde kalan, tamamlanamayan projesi, “Beyazıt Meydanı” detayları, iç yüzü, raporları ve hakkında çıkan tartışmaları ile ele alınmıştır.

Diğer Şehir Kitapları