Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Recep Bozlağan

Hayat Yayıncılık

İstanbul Derinlik, Değişim ve Güç

Prof. Dr. Recep Bozlağan’ın İstanbul’u dört bölüme alarak incelediği “İstanbul Derinlik, Değişim ve Güç” isimli kitabı, İstanbul’u tarihsel perspektiften günümüze değin incelemiş, fotoğraf ve haritalar ile de bunu desteklemiştir. İlk bölümde İstanbul’un jeostratejik konumu ve etkileri ele alınmıştır. İstanbul’un jeostratejik konumu dolayısıyla, Roma İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti’ne başkent olmasından bahsedilmiştir.

İkinci bölümde İstanbul’un Roma Dönemi’nden 19. yüzyıla kadar olan değişim süreci anlatılmıştır. İstanbul’un kent dokusunu ve siluetini belirleyen mimari yapılar hakkında bilgi verilirken, bir taraftan da İstanbul’un yönetimsel açıdan geçirdiği değişime yer verilmiştir.

19. yüzyıl ile başlayıp günümüze kadar gelen planlama çalışmaları, Cumhuriyet Dönemi İstanbul’u başlığında üçüncü bölümde ele alınmıştır. İstanbul geneli planlama çalışmaları, kente yapılan müdahaleler, İstanbul’un gelecek vizyonu üzerine teklifler ve önerilerle İstanbul’un dünü, bugünü ve geleceği arasında bir ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Son bölümde ise, İstanbulnüfus ve ekonomik açıdan ele alınmıştır. İstanbul üzerine farklı açılardan eğilmemiz gerektiğini düşündüren bu kitap, İstanbul kitapları arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Kitabın isminin “İstanbul Derinlik, Değişim ve Güç” olması konusunda ise, Recep Bozlağan üç kavramı açıklayıp İstanbul ile şu şekilde özdeşleştirmiştir;İstanbul dünyanın en eski şehirlerinden biri. Dolayısıyla tarihi derinliği çok büyük. Derinlik İstanbul’un bu özelliğini tanımlar. Değişim ise kitapta da anlattığımız gibi tarihten bugüne şehrin yaşamış olduğu değişimi anlatır. Güç kavramıyla da İstanbul’un tekrar önemli bir küresel şehir haline gelebilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz.

Diğer Şehir Kitapları