Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Ahmet Çaycı

Palet Yayınları

İslam Mimarisinde Anlam ve Sembol

Kitapta, İslâm mimarisinin anlam ve sembolik boyutuna yönelik bir sorgulama yapılmıştır. Bu sorgulama yapılırken, aynı zamanda örnekler ve tespitler de yapılarak konu çok boyutlu olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda yazar İslâm sanatının somut ve soyut unsurların bileşenlerinden meydana geldiği ve madde boyutuyla ne kadar ilgili ise muhteva boyutuyla da o kadar mücerred olduğunu örnekleriyle aktarmıştır.

Kitap, İslâm sanatının önemli bir cüzü olan, İslâm mimarisini felsefi, psikolojik, dinî ve pozitif ilimlere ait verilerini de ortaya koymakta ve okuyucunun zihninde ayrı bir ufuk açmaktadır. İslâm mimarisi geçmişten bugüne kadar kadim kültürden gelen anlam ve sembolleri ile hem İslâm dâiresine bağlı kalmış hem de içinde bulunduğu medeniyeti geleceğe taşımıştır. Bu da ancak İslâm sanatının arkasındaki mânevî alandan aldığı anlam ve sembolik değerlerin fizikî olarak açığa çıkması ile meydana gelmiştir. Yazar bu durumu şu sözüyle ifâde etmiştir; “Bu sebeple İslâm sanatı temaşa edilebilen ile hafi/gizli arasındaki gidiş geliş veya İslam’ın mücerred boyutunun madde ile dışa vurumu, medeniyete intikali olmuştur.”

Diğer Şehir Kitapları