Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Saffet Köse

İgiad Yayınları

İslam ve Ticaret Ahlakı

Dünya hayatı daha çok kazanmayı, hep kazanmayı fısıldıyor insanoğluna. Hız ve istikrar diyor yaşam koçları. Hırs, hased, kibir, bereket, kanaat, tasarruf, tasadduk, infak, işçi, müşteri, emek… Bu kavramlar neler söyler modern zaman insanına? Ahlâkî problemler en çok iş, çalışma ve ticâret alanında ortaya çıkıyor. Bir yanda aldatılan müşteriler, işçinin hakkını vermeyen işverenler diğer tarafta ise aldığı ücreti hak etmeyen ve işi sûistîmal eden iş görenler var. İş ve ticâret hayatının pek çok safhasında ahlâka duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artıyor. İş ve ticâret hayatında kendisini hissettiren bu ihtiyaç toplumsal etkileri bakımından olumlu/olumsuz sonuçların temel tetikleyicilerinden… Prof. Dr. Saffet Köse’nin kaleme aldığı kitap; ‘Kazanç Öncesi Tacir, Kazanç Sırasında Tacir, İş Hayatı ve Kazanç Sonrasında Tacir’ şeklinde dört ana bölümden oluşuyor ve aynı zamanda bu alanda bir kaynak olma özelliğini de taşıyor.

Diğer Şehir Kitapları