Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Dr. Gülden Sarıyıldız

Türk Tarih Kurumu

HİCAZ KARANTİNA TEŞKİLATI 1865-1914

Yazar: Dr. Gülden Sarıyıldız
Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

1866 yılında İstanbulda toplanan milletlerarası sağlık konferansında her yıl hac mevsiminde Hicaza bir sağlık komisyonu gönderilmesi kararı alınmıştı. Bu karar üzerine Osmanlı Devleti kurban kesilen mahallerde kokuşmanın önlenmesi için gerekli tedbirleri almak, hac zamanında Mekke ve Medinede sağlığa zararlı yiyeceklerin satışını engellemek, hacıların Hicaza geliş ve dönüşlerinde özellikle koleranın ortaya çıktığı yer olan Hindistandan gelen hacılar hakkında gerekli sağlık tedbirlerinin uygulanmasıyla mükellef olmak üzere arka arkaya sağlık heyetleri gönderdi. Hicaz ve Kızıldenizde durumunu kuvvetlendirmek isteyen Osmanlı hükûmeti Kızıldenizin Osmanlı sahillerinde karantinalar teşkil etmeye başladı. Hicaz ve Yemen sahillerinde Cidde, Yenbu, Râbiğ, Lit, Kunfüze, Hudeyde, Muhâ, Kemerân gibi noktalarda karantinalar oluşturuldu. 1893te Hicazda hüküm süren koleranın tahribatının büyük olması dikkatleri Mekkeye yöneltti. Avrupalı devletler Mekkede hac esnasında umûmî sağlığın muhâfazası ve Basra Körfezinde sağlık tehdidinin önlenmesi için 1894 yılında II. Paris Milletlerarası Sıhhiye Konferansını düzenledi. Konferansta büyük güçlerin umumun sağlığının muhâfazası adına hacca müdâhale arzusu göstermeleri üzerine Osmanlı Devleti, Hicaz üzerindeki hukukunu korumak ve inisiyatifini kaybetmemek için Hicazda sağlık alanında ıslahat yapacağını vaad etti.

Diğer Şehir Kitapları