Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Çeşitli Yazarlar

Kitap Yayınevi

Göç ve Kültürel Sermaye

Çeviri: Türkis Noyan

Kitap bir araştırma grubu tarafından yüksek vasıflı göçmenlerin yönelim ve deneyimlerini ayrıntılı anlatımsal mülakatlar yoluyla, hukuki ve politik koşullarını da ortaya koyarak çözümlemeye çalışmaktadır. Bu amaçla dört ayrı ülkede Büyük Britanya, Türkiye, Kanada ve Almanya’da çalışmalar sürdürülmüştür. Göçmenlerin göçler esnasındaki davranışları ve kurumsal yapıyla ne şekilde bağdaştıkları gözlemlenerek göç süreci anlaşılmaya çalışılmıştır. Yüksek vasıflı göçmenlerin işgücü piyasasına entegrasyonu farklı yönleri ile ele alınarak bu kitapta resmedilmiştir.

Diğer Şehir Kitapları